Rejestracja

 

REJESTRACJA ONLINE

Aby wziąć udział w  Legia MTB  Maraton 2024 należy:

 • Wpłacić opłatę startową zgodnie z cennikiem na konto:
  Klub Kolarski Legia 1928
  Konto bankowe: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200
  Opłaty startowe:

  • Dystans Mikro – bezpłatnie
  • Dystans MINI

  –       60   zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach,

  –       30   zł – koszt ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 16.

  • Dystans MEGA i GIGA

  –    90  zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach przy wpłacie min 3 dni przed zawodami na konto 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200

  UWAGA! WAŻNA JEST DATA ZAKSIĘGOWANIA NA NASZYM KONCIE.

  –    120  zł – opłata dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów, w dniu startu

  – dla uczestników w wieku 65-69 startowe: 60  zł

  – dla uczestników w wieku 70+ zwolnienie z opłaty startowej

  –  OPŁATA DLA PAŃ: 

  – 60 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach przy wpłacie min 3 dni przed zawodami na konto 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200,

  – 100 zł – opłata dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów, w dniu startu

  – PAKIETY STARTOWE:

  • Pakiet Drużyna (min. 5 zawodników do lat 65 z jednego zespołu)

          – 400 zł jednorazowy start drużyny (za każdego kolejnego zawodnika +80 zł)

  • Pakiet Rodzina

  – 170 zł obejmuje 1 start – minimum 3 osoby – rodzice z dzieckiem, rodzic z dziećmi, rodzeństwo (dziecko może startować na dyst. MINI); za każdą  następną osobę w rodzinie +50 zł            

  UWAGA!  Nie łączymy poszczególnych zniżek

 • Faktury do opłat wystawiane są w dniu imprezy lub nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania opłaty. Ze względu na przepisy finansowe prośbę o wystawienie faktury  należy bezwzględnie podać przy dokonywaniu opłaty.
 • W sezonie letnim 2024 obowiązuje jednorazowa opłata za numer startowy w wysokości  30  zł, w przypadku zgubienia/zniszczenia opłata za każdy kolejny numer   50   zł.  OPŁATA WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ W BIURZE ZAWODÓW.
  UWAGA! Ważne są numery z letniej edycji Legia MTB Maraton.
 • Skorzystać z linku do rejestracji online: REJESTRACJA ONLINE
 • Wydrukować, wypełnić obowiązkową dla każdego kartę zgłoszenia. Karta wypełniana jest jednorazowo na rok kalendarzowy. Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną kartę przez rodzica/opiekuna prawnego. Kartę otrzymasz również w biurze zawodów. 
 • Tu możesz pobrać formularz:   ZGŁOSZENIE

 

 

 

Skip to content