Zwoleń 14 września

 

Historia osadnictwa w regionie zwoleńskim liczy około 70-85 tysięcy lat. Wiemy to dzięki odkryciu w roku 1983 śladów uczt neandertalskich myśliwych. Na obrzeżach Zwolenia znaleziono krzemienne narzędzia oraz dużą ilość szczątków zwierzęcych – zwłaszcza końskich, ale też m.in. kości mamuta. Jest to jeden z najstarszych śladów obecności człowieka na terenie dzisiejszej Polski.

Nazwa „Zwoleń” mogła w staropolszczyźnie oznaczać: „wybrać”, „pozwolić”, „wyzwolenie”, a może pochodziła od wyrażenia „z Woli” lub „z woli”. Nie wiadomo, czy od początku miasto używało herbu podobnego do dzisiejszego, z literą „S” i czy miało go po XVI wieku. Przez 50 lat od momentu założenia Zwolenia władzę sprawowali trzej wójtowie, potem rządzili tu starostowie radomscy. W 1507 roku mamy pierwszą wzmiankę o zwoleńskiej radzie miejskiej, na razie całkowicie podległej staroście.

Gmina i Miasto Zwoleń położona jest w południowo – wschodniej części województwa mazowieckiego na osi dróg krajowych Warszawa – Sandomierz i Radom – Lublin. Gmina ma charakter rolniczy, co stwarza dogodne warunki dla przemysłu rolno – spożywczego. W mieście i gminie rozbudowana jest infrastruktura techniczna, tj. sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna. Bogata jest struktura ekologiczna, znajduje się tu wiele obiektów chroniących środowisko, działa także Miejsko – Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej. Znaczną część gminy stanowią krajobrazy chronione. Należą do nich: “Dolina Rzeki Zwolenki” – miejsce występowania żółwia błotnego, zespół parkowy w Strykowicach Górnych z zabytkowym drzewostanem, zespół pałacowo – parkowy w Jasieńcu Soleckim, wydzielone miejsce w Sycynie.
Region zwoleński jest atrakcyjnym miejscem pod względem walorów krajobrazowych, przyrodniczych, również pod względem rozwoju turystyki i agroturystyki. Najcenniejszym walorem miasta jest z pewnością jego wielowiekowa historia, tradycje ludowe, które są nieprzerwanie kultywowane, nadto związek Zwolenia z największym poeta doby renesansu Janem Kochanowskim stanowią o jego głównych walorach.

 

 

Skip to content