Kampinos Granica

 

 

Gmina Kampinos jest miejscem będącym enklawą nieskażonej przyrody – miejscem od wieków nierozerwalnie związanym terytorialnie i historycznie z Kampinoskim Parkiem Narodowym uznanym w 2000 roku przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery i europejską ostoję ptaków. Walory przyrodnicze gminy oraz jej lokalizacja sprawiają, że jest to ulubiony teren wycieczek krajoznawczych mieszkańców stolicy (i nie tylko).
Pierwsza wzmianka o lokowanej na prawie chełmińskim miejscowości zwanej Białym Miastem pochodzi z 1377 roku. W 1414 r. książę mazowiecki nadał tytuł wójta Kampinosu Czestkowi z Kocięcina. Przyznane w tym samym roku prawa miejskie miejscowość utrzymywała przez blisko półtora wieku.W drugiej połowie XV wieku Kampinos należał do dóbr książąt mazowieckich. Począwszy od XVI stulecia dobra kampinoskie posiadali m.in.: wielki kanclerz koronny – Jan Szembek, generał artylerii konnej i pierwszy minister króla Augusta III – Jerzy Mniszech, łowczy koronny – Franciszek Ksawery Branicki. W XVII wieku posesorką dzierżawy kampinoskiej była królowa Maria Ludwika. Wówczas to wybudowano drewniany kościół, młyn i karczmę. Ostatnim zarządcą Kampinosu – aż do momentu upadku Rzeczpospolitej w 1795 roku – był szambelan królewski Ludwik Gutakowski.
Wieś królewska w dzierżawie Kampinos w ziemi sochaczewskiej województwa rawskiego w 1792 roku . W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa warszawskiego.
Celem powołania Kampinoskiego Parku Narodowego obok ochrony przyrody była ochrona pamiątek historii i kultury znajdujących się na terenie Puszczy Kampinoskiej. Położenie geograficzne puszczy przesądziło o tym, że jej dzieje są szczególnie związane z historią wojen i powstań, jakich los nie szczędził Polsce. Każde z tych dramatycznych wydarzeń miało w podstołecznej puszczy swój – pisany patriotyzmem, determinacją walki o Ojczyznę, bohaterstwem i krwią – scenariusz.
Na terenie jednego z dziesięciu puszczańskich rezerwatów ścisłych – w Granicy – krzyżują się liczne szlaki turystyczne, które ukazują krajoznawcze walory Puszczy, wiodą również do zabytków i Miejsc Pamięci Narodowej.
Na terenie Parku i jego strefy ochronnej znajduje się 39 obiektów zabytkowych, w tym tak znane w świecie, jak dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
To wzajemne przenikanie się przyrody i historii wyróżnia KPN na tle innych parków narodowych, a zarazem stanowi o jego niepowtarzalnej specyfice. Należy też zapoznać się wcześniej z zasadami poruszania się po parku w celach sportowych:

Zasady w KPN.
Pamiętajmy, że Klub Kolarski Legia 1928 należy do prestiżowego grona, które może organizować na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego zawody sportowe.

 

Skip to content