Warszawa-Wesoła 10 sierpnia

 

 

 

Warszawa Wesoła – to dzielnica z bogatą historią. Podczas II wojny światowej była ośrodkiem działalności konspiracyjnej. Organizatorem walki podziemnej i założycielem Piątej Kompanii Armii Krajowej Rejonu (pułku) „Dęby” w Wesołej był por. Stefan Berent – pseudonim „Steb”. Piąta kompania składała się z trzech plutonów, z których pierwszy obejmował teren Wesołej, Groszówki, Grzybowej, Zielonej oraz Szkopówkę, drugi działał na obszarze Woli Grzybowskiej, Sulejówka i Żurawki, natomiast trzeci – obejmował Starą Miłosnę, Żwir i Zakręt. W 1944 Piąta Kompania liczyła ok. 100 żołnierzy.

W lipcu 1944 w związku z przygotowywaniem Niemców do obrony wysiedlono ludność i zaminowano teren. Wiele osób trafiło do Rembertowa, a także do obozu w Pruszkowie. Przez 6 tygodni przebiegał tu odcinek frontu niemiecko-sowieckiego. Ze względu na duże zniszczenia w Warszawie, po wojnie przesiedlono na teren Wesołej ponad tysiąc mieszkańców stolicy.

W 1952 utworzono gminę Wesoła, wchodzącą w skład powiatu warszawskiego. Tworzyły ją wyłączone z dotychczasowej gminy Sulejówek gromady: Miłosna Stara, Szkopówka, Wesoła i Zielona Grzybowska, oraz gromada Pohulanka z gminy Wiązowna.

W 1957 Wesoła weszła w skład nowo powstałego powiatu otwockiego. 17 grudnia 1968 dotychczasowe osiedla połączono  i utworzono miasto Wesoła w województwie warszawskim. W 1971 r. liczyło ono 8367 mieszkańców i obejmowało obszar 23 km².

1 stycznia 1999 w związku z reformą administracyjną znalazła się w powiecie mińskim w województwie mazowieckim a 1 stycznia 2002 została przeniesiona do powiatu warszawskiego w tymże województwie.

27 października 2002 większość mieszkańców Wesołej w referendum zdecydowała o wejściu miasta w skład Warszawy. Wesoła stała się wtedy jedną z 18 dzielnic stolicy. W głosowaniu brało udział ok. 25% mieszkańców Wesołej, z czego ponad 70% zagłosowało za przyłączeniem Wesołej do Warszawy.

Po przyłączeniu Wesołej do Warszawy podjęto precedensową decyzję o pozostawieniu bez zmian ponad 260 (z ok. 300 ogółem) dublujących się nazw ulic i placów. Wcześniej w takich przypadkach nazwy na włączanych terenach zmieniano, jeżeli powtarzały one nazwy już istniejące w Warszawie. W Wesołej funkcjonują one równolegle z takimi samymi nazwami w innych częściach stolicy, a rozróżnianie podwójnych lokalizacji w tej dzielnicy odbywa się poprzez kod pocztowy i częste posługiwanie się w adresach nazwą „Warszawa-Wesoła”.

Zabytki

  • Kościół parafialny Opatrzności Bożej w Wesołej – ufundowany w 1938 r. przez właściciela okolicznych dóbr księcia Emanuela Bułhaka w stylu wczesnochrześcijańskim. Nigdy nie dokończony w zamierzonej formie. W 1979 r. wnętrze kościoła zostało przebudowane w stylu wczesnobizantyjskim i ozdobione polichromiami i drogą krzyżową Via Crucis autorstwa prof. Jerzego Nowosielskiego. Na początku XXI wieku kościół został poddany gruntownemu remontowi, który znacznie zmienił jego pierwotny stylowy zewnętrzny i wewnętrzny wygląd.
  • Kościół parafialny św. Antoniego Padewskiego w Starej Miłośnie – zbudowany z drewna w stylu zakopiańskim. Wybudowany po I wojnie światowej w Rokitnie pod Błoniem. W 1948 r. przeniesiony na obecne miejsce. W 2006 r. wnętrze kościoła uległo zniszczeniu przez pożar. Podczas remontu świątyni zostało jednak odtworzone.
  • Czworak w Starej Miłośnie – wzniesiony w XIX wieku.
  • Przedwojenna zabudowa willowa w Wesołej – kilkanaście domów rozmieszczonych w różnych częściach dzielnicy wkomponowanych w otaczający je sosnowy las.

Koniecznie trzeba dodać że na terenie dzielnicy położony jest  Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka.  Utworzony w latach 1986-1988, obejmuje południowo-wschodnią część Warszawy (Wawer, Wesoła), Józefów, Otwock, Karczew, oraz gminy: Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel, Pilawa.

 

 

 

Skip to content