Warszawa-Wola

Warszawa-Wola 3 października

UWAGA! SPRAWDŹ GODZINĘ STARTU
MiejsceNa zaproszenie władz Dzielnicy Wola Legia MTB Maraton ponownie odbędzie się w Parku im. Księcia Janusza i Lasku na Kole. W parku im. Ks. Janusza usytuowane będzie miasteczko wyścigowe, start/meta.
mapa dojazdu
RejestracjaRejestracja będzie również prowadzona w biurze zawodów od godz. 9:30
Formularz
TrasaLink
Ramowy program* Od 9.30 akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych; runda 4,3 km
* 11.00 start dyst. GIGA, 30 km
* 12.15 start dyst. MIKRO 200 m, 4 – 6 lat, rower dowolny, kask obowiązkowy
* 12.30 start dys. MEGA, 21,5 km
* 12.40 ceremonia nagradzania dyst. GIGA - Mistrzostwa, edycja, finał
* 13.45 start dys. MINI, 8,6 km
* 14.00 ceremonia nagradzania dyst. MEGA - Mistrzostwa, edycja, finał
* 15.00 ceremonia nagradzania dyst. MINI - Mistrzostwa, edycja, finał
UWAGA!!! Na dystansach GIGA/MEGA po przyjeździe zwycięzcy na metę, zawodnicy zdublowani będą wycofani na linii mety jednocześnie sklasyfikowani.

Limit czasuTrasa zostanie zamknięta o 15.30
Klasyfikacja sektorowa<1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników OPEN z dystansu MEGA/GIGA oraz 3 zawodniczki w kategorii OPEN MEGA bez podziału na kategorie wiekowe
(dotyczy zawodników obecnych na zawodach).
Mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników dyst. MINI na poszczególnych edycjach wprowadzony zostaje 1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników w klasyfikacji OPEN. Dotyczy to tylko tych zawodników i zawodniczek, którzy są obecni na starcie edycji maratonu. Na miejsce nieobecnych nie będą wyznaczani zawodnicy z następnych miejsc.
BufetBufet stacjonarny:
* Gorący posiłek regeneracyjny (talony do odbioru w biurze zawodów)
* Woda mineralna
Wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu wyściguRada i Zarząd Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
OSiR Wola
UbezpieczenieOrganizator posiada polisę OC.
Numery, chipy do pomiaru elektronicznegoZawodnicy są zobowiązani do jazdy z numerem startowym na kierownicy. Układ do pomiaru elektronicznego zamontowano do numeru startowego.
NagrodyMistrzostwa Dzielnicy:
- medale m-ca 1-3 w klasyfikacji OPEN na dystansie MINI/MEGA/GIGA w podziale na kobiety/mężczyźni.
LEGIA MTB MARATON:
Za miejsca 1-3 na dystansie MEGA i GIGA:
o OPEN – trofea sportowe, nagrody rzeczowe lub finansowe,
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Za miejsca 1-3 na dystansie MINI:
o Kategorie wiekowe – trofea sportowe
Dyst. MIKRO - drobne upominki.
NAGRODY FINAŁOWE - zgodnie z regulaminem odbieramy w dniu finału 3.10.2021
NAGRODY FINAŁOWE OTRZYMUJĄ ZAWODNICY KTÓRZY UKOŃCZYLI MIN. 10 EDYCJI.Ważne przypomnieniaW ramach edycji odbędą się Mistrzostwa Dzielnicy w kolarstwie mtb. Tu znajdziesz regulamin MISTRZOSTW.
Mieszkańcy dzielnicy zwolnieni z opłaty startowej,
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy.
- ZAPISY REKOMENDOWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, ZAKŁADKA REJESTRACJA,
- każdy dystans startuje oddzielnie (UWAGA NA GODZINY STARTU) aż do jego zakończenia nagradzaniem,
- wydawanie posiłku regeneracyjnego w pakiecie zlokalizowane będzie poza bezpośrednim miasteczkiem zawodów,
- w miasteczku zawodów zachowujemy stosowne odległości,
- przy biurze zawodów oraz przy toaletach będzie możliwa dezynfekcja rąk,
- zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, karta jest ważna na rok kalendarzowy. Karta dostępna na naszej stronie lub w biurze zawodów. ZALECAMY WCZEŚNIEJSZE WYDRUKOWANIE KARTY I PRZYJŚCIE Z WYPEŁNIONĄ,
- wyniki podawane są również za pomocą SMS, konieczne jest wtedy podanie numeru telefonu w karcie zgłoszenia.

 

 

Park Księcia Janusza integralnie połączony z Laskiem Na Kole, wytyczają Al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Ostrowiecka, ul. Dobrogniewa i od zachodu ul. Dalibora, gdzie przebiega teoretyczna granica parków.

Na terenie lasku znajdują się wzdłuż ścieżek spacerowych ławki i zadaszenia ze stołami, a także place zabaw dla dzieci. Na terenie lasku znajduje się także ścieżka biegowa Nike, otworzony w 2017 r. pumptrack.

Lasek wyrósł na terenach dawnych bagien przybrzeżnych rzeczki Rudawki. W okresie okupacji hitlerowskiej teren lasku wykorzystywany był przez harcerzy i żołnierzy podziemia do ćwiczeń wojskowych.

Południowo-zachodnią część lasku zajmował sierociniec imienia Józefa Piłsudskiego, znany także jako “dwór” lub “folwark”. Początkowo przeznaczony był on dla sierot po żołnierzach wojny polsko-bolszewickiej. Pozostałością po sierocińcu jest budynek pod adresem Dobrogniewa 2/4.

W południowo-wschodniej części Lasku, na końcu ulicy Dobrogniewa, znajdował się zbudowany w latach 50. XX stulecia (nominalnie jako dar Związków Zawodowych) Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Do czasu zbudowania Pałacu Kultury i Nauki miał on (wraz z podobnymi obiektami w Katowicach i Szczecinie) status Pałacu Młodzieży. Dom Kultury Dzieci i Młodzieży został w końcu lat 70. przeniesiony na ulicę Brożka, a będący w złym stanie budynek został wyburzony w latach 90.

W okresie powojennym las został przecięty linią kolejową. Na początku XXI wieku las został pomniejszony od strony wschodniej w związku z budową Trasy Toruńskiej.

Istnieje kontrowersja co do historii Lasku na Kole w okresie II wojny światowej.

Według Marii Trzcińskiej, na obszarze lasku lub na terenie Fortu Bema mają znajdować się także pozostałości po obozie jenieckim z 1939 roku i KL Warschau,. Te pozostałości to np. elementy betonowej konstrukcji (kawałki murów oraz wybetonowane ‘podziemie’ dawnego budynku), znajdujące się w lasku, na wylocie ul Dahlberga. W tym miejscu stoi kamień upamiętniający poległych tam Polaków.

Tezom Marii Trzcińskiej zaprzecza historyk IPN Bogusław Kopka. Według przedwojennych mieszkańców Koła pozostałości w głębi lasku należały do baraku półkolonii, a wybetonowany dół, widoczny na udostępnionym w Internecie zdjęciu z 1944 roku miał być basenem. O baraku wspomina zeznanie świadka Stefana S. (Sygnatura akt S 12/02/Zn): “W czasie okupacji niemieckiej, w 1942 lub 1943 r., daty dokładnie nie pamiętam, w baraku usytuowanym w Lasku na Kole byłem na półkolonii, którą zorganizowała moja szkoła. W czasie jej trwania dzieci z wychowawczyniami bawiły się w lasku w różne gry i zabawy”. Według zeznania powstańca warszawskiego, Mariana Grabusińskiego na terenie lasku do 1 sierpnia 1944 “był folwark, gospodarstwo tam było. Nie wiem, czy to zakonnice prowadziły czy ktoś”. Powstaniec warszawski, Barbara Wiktoria Lewandowska wspomina o zbieraniu opału na terenie Lasku na Kole w czasie okupacji.

Zapraszamy!