Rejestracja

REJESTRACJA ONLINE

Aby wziąć udział w Legia MTB  Maraton należy:

 1. Wpłacić opłatę startową zgodnie z cennikiem na konto:
  Klub Kolarski Legia 1928, 01– 494 Warszawa ul. Waldorffa 29
  Konto bankowe: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200
  Opłaty startowe:

  • Dystans Mikro – bezpłatnie
  • Dystans MINI (jeden start)

  – ….  zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach,

  – …… zł – koszt ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 16.

  • Dystans MEGA i GIGA (jeden start)

  – ….. zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach przy wpłacie na konto  (UWAGA! JEŚLI ZAWODY SĄ W SOBOTĘ OPŁATA MUSI BYĆ ZAKSIĘGOWANA NA NASZYM KONCIE MAX WE WTOREK, JEŚLI ZAWODY SĄ W NIEDZIELĘ –  W ŚRODĘ. PO PRZEKROCZENIU TYCH TERMINÓW BĘDZIE KONIECZNOŚĆ DOPŁATY DO NORMALNEJ CENY OPŁATY STARTOWEJ),

  – ….. zł – opłata dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów, w dniu startu

  – opłata dla Pań – ….. zł, niezależnie od momentu akcesu

  – dla uczestników w wieku 65-69 startowe: ….. zł

  – dla uczestników w wieku 70+ zwolnienie z opłaty startowej

 2. Pakiety startowe (z uwagi na covid-19 nie ma możliwości zakupu pakietów na wybraną ilość startów)
  • Pakiet Drużyna (min. 5 osób z jednego zespołu)

  – …………. zł jednorazowy start drużyny (za kolejnego zawodnika +…. zł)

  • Pakiet Rodzina

  – ….. zł obejmuje 1 start – minimum 3 osoby – rodzice z dzieckiem, rodzic z dziećmi, rodzeństwo (dziecko może startować na dyst. MINI); za każdą następną osobę   w rodzinie +…. zł

 3. Opłatę startową można uiścić również gotówką w dniu zawodów.
 4. Faktury do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 14.00 i nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania opłaty. Ze względu na przepisy finansowe prośbę o wystawienie faktury  należy bezwzględnie podać przy dokonywaniu opłaty.
 5. W sezonie letnim 2021 obowiązuje jednorazowa opłata za numer startowy w wysokości …. zł, w przypadku zgubienia/zniszczenia opłata za każdy kolejny numer 50 zł. OPŁATA WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ W BIURZE ZAWODÓW.
 6. Skorzystać z linku do rejestracji online: REJESTRACJA ONLINE
 7. Wydrukować, wypełnić obowiązkową dla każdego kartę zgłoszenia. Karta wypełniana jest jednorazowo na rok kalendarzowy. Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną kartę przez rodzica/opiekuna prawnego. Kartę otrzymasz również w biurze zawodów. Tu możesz pobrać formularz:

KARTA   ZGŁOSZENIA