Rejestracja

REJESTRACJA ONLINE

Aby wziąć udział w Legia MTB  Maraton należy:

 1. Wpłacić opłatę startową zgodnie z cennikiem na konto:
  Klub Kolarski Legia 1928, 01– 494 Warszawa ul. Waldorffa 29
  Konto bankowe: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200
  Opłaty startowe:

  • Dystans Mikro – bezpłatnie
  • Dystans MINI (jeden start)

  – 60 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach,

  – 30 zł – koszt ulgowy dla dzieci i młodzieży do lat 16.

  • Dystans MEGA i GIGA (jeden start)

  – 60 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach przy wpłacie na konto do 31.10. (UWAGA!  OPŁATA MUSI BYĆ ZAKSIĘGOWANA NA NASZYM KONCIE MAX  31.10.)
  – 80 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach przy wpłacie na konto w terminie 1 – 10.11.  (UWAGA!  OPŁATA MUSI BYĆ ZAKSIĘGOWANA NA NASZYM KONCIE MAX  10.11.)

  – 100 zł – opłata dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów, w dniu startu

  – opłata dla Pań – 60 zł, niezależnie od momentu akcesu

 2. Opłatę startową można uiścić również gotówką w dniu zawodów.
 3. Faktury do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 14.00 i nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania opłaty. Ze względu na przepisy finansowe prośbę o wystawienie faktury  należy bezwzględnie podać przy dokonywaniu opłaty.
 4. W sezonie letnim 2021 obowiązuje jednorazowa opłata za numer startowy w wysokości 30 zł, w przypadku zgubienia/zniszczenia opłata za każdy kolejny numer 50 zł.  OPŁATA WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ W BIURZE ZAWODÓW.
 5. Skorzystać z linku do rejestracji online: REJESTRACJA ONLINE
 6. Wydrukować, wypełnić obowiązkową dla każdego kartę zgłoszenia. Karta wypełniana jest jednorazowo na rok kalendarzowy. Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną kartę przez rodzica/opiekuna prawnego. Kartę otrzymasz również w biurze zawodów. Tu możesz pobrać formularz:

DRUK ZGŁOSZENIA